Profil


Spoločnosť KUPREX s.r.o. bola založená začiatkom roku 2014 na základe dlhoročných skúseností a dobrými medziľudskými vzťahmi v oblasti obchodu s agrokomoditami.

Spoločnosť KUPREX sa zaoberá nákupom a predajom agrokomodít, hnojív a krmovín na domácom i zahraničnom trhu.

Hlavná oblasť pôsobenia firmy je zameraná na nákup a predaj agrokomodít.