Hnojivá


Pre poľnohospodárov zabezpečujeme tieto hnojivá:

 • Liadok amónny
 • Močovinahnojivo
 • Dusičnan amónny
 • Síran amónny
 • Draselná soľ
 • Diamónium fosfát
 • Amofos
 • NPK
  • 12:12:12
  • 4:12:12+S
  • 4:14:14
  • 15:15:15 + 9%S
 • NP 16:20 a iné