Kontakt


tel.:   0901 711 416

mail: kuprex1@gmail.com

 

Fakturačné údaje spoločnosti:

obchodné meno:        KUPREX s.r.o.

sídlo:                         Choča 79, 951 76 Choča

zapísaný:                   Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 33454/N

IČO:                           46 964 649

IČ DPH:                     SK2023783564

štatutárny orgán:       Marek Herda – konateľ spoločnosti

bankové spojenie:     Tatra Banka, a.s., č.ú.: 2926909567/1100